Werkgroep Keuzevrijheid

Op 16 december zal er een werkgroepbijeenkomst worden georganiseerd bij Leiden Universiteit over bovengenoemd onderwerp. Meer informatie over het programma en de papers is hierna te vinden. Dagvoorzitter is Arthur van Soest.

Keuze architectuur in de pensioensector
Elisabeth Brüggen en Thomas Post (beiden UM)
In het eerste deel van de presentatie geven de auteurs een overzicht van onderzoek naar keuzegedrag van mensen. Voorbeelden worden gegeven uit andere sectoren over hoe ze met het keuzegedrag van mensen omgaan. In het tweede deel wordt dieper ingegaan op keuze architectuur en hoe keuzealternatieven ontworpen kunnen worden. Verder zullen een aantal mogelijkheden worden besproken om de besluitvorming van deelnemers positief te beïnvloeden. Het doel is om praktisch advies voor pensioenfondsen te formuleren.

Relevante informatie tbv keuzes bij variabele uitkeringen en doorbeleggen na pensioendatum
Marijke van Putten (Leiden Uni)
Deelnemers in premieovereenkomsten kunnen per 1 september kiezen voor doorbeleggen na pensioendatum. De vraag in dit project is hoe deelnemers zich te laten verdiepen in deze keuze? We nemen hierbij het gedragsperspectief van de deelnemers en bekijken op welke manier de informatie aansluit bij het gedrag, de doelen en de informatieverwerking van de deelnemers. We testen drie factoren die hierop van invloed kunnen zijn: een winst- of verlies perspectief, een sociaal referentiepunt en de bron van de communicatie: de pensioenuitvoerder, of de werkgever. We presenteren experimenteel onderzoek dat begin 2017 uitgevoerd zal worden onder deelnemers in een premieovereenkomst.

Keuzevrijheid in de uitkeringsfase: hoe wordt deze gebruikt in andere landen?
Marcel Lever (CPB) en Eduard Ponds (APG, TiU)
Veel landen bieden deelnemers aan pensioenregelingen meer keuzevrijheid in de uitkeringsfase dan Nederland. Dit onderzoek gaat na welke keuzemogelijkheden deelnemers in andere landen hebben, of deelnemers in andere landen gebruik maken van hun keuzevrijheid, waaraan zij hun geld besteden en of het gedrag anders is in landen zonder een annuïteitverplichting zoals die in Nederland geldt. Het onderzoek vergelijkt de situatie in Nederland met die in Australië, Chili, Verenigd Koninkrijk en Denemarken of Zweden.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners