Werkgroep Heterogeniteit in pensioensystemen en risicopreferenties

Op 22 maart werd er een werkgroepbijeenkomst georganiseerd bij APG in Amsterdam over bovenstaand onderwerp. Tijdens deze bijeenkomst zijn twee papers in wording gepresenteerd. Zie hieronder meer informatie over deze papers.

Wereldwijde diversiteit aan kapitaalgedekte pensioenregelingen: indeling in vier rolmodellen
Eduard Ponds (APG/TiU) Manuel Garcia Huitron (APG)
Er is sprake een grote verscheidenheid aan kapitaalgedekte pensioenregelingen wereldwijd. Deze variëteit is het gevolg van historische, culturele en institutionele verschillen. De auteurs stellen een nieuwe classificatie voor bestaande uit vier prototypen (role models) op basis van keuzearchitectuur en regulering. Ze illustreren de kenmerken van elk prototype aan de hand van een bespreking van twaalf regelingen uit elf landen. Uit deze vergelijking van best-practices zijn belangrijke conclusies te trekken, onder meer voor de Nederlandse discussie.

Heterogeniteit van risicovoorkeuren en optimale assetallocatie
Gosse Alserda, Benedict Dellaert, Laurens Swinkels (allen EUR), Fieke van der Lecq (VU A)
Pensioenfondsbestuurders wordt steeds vaker gevraagd om aan te tonen dat de risicobereidheid van deelnemers voldoende wordt meegenomen in de assetallocatie van het fonds. Er is echter weinig bekend over de vraag of de bestuurders de risicobereidheid moeten uitvragen om dit te kunnen doen, of dat zij zich kunnen baseren op andere gegevens, zoals sociaal-demografische kenmerken. Ons onderzoek onder 7.984 deelnemers laat zien dat er een grote, niet te voorspellen, heterogeneit bestaat in risicobereidheid van deelnemers en dat deze de optimale assetallocatie substantieel beinvloedt. Het nut van risicobereidheid uitvragen is afhankelijk van de populatie en van verwachte marktomstandigheden.  De auteurs geven een classificatie van marktomstandigheden en deelnemerskenmerken die pensioenfondsbesturen kunnen gebruiken om de toegevoegde waarde in te schatten van het uitvragen van risicobereidheid.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners