Werkgroep Werken na de pensioengerechtigde leeftijd

Op 24 oktober zal er een werkgroepbijeenkomst worden georganiseerd bij a.s.r. in Utrecht over bovengenoemd onderwerp. Meer informatie over het programma en de papers is hierna te vinden. Dagvoorzitter is Arthur van Soest.

De ouderenwoning is effectiever dan je denkt
Jan Rouwendal, Marija Bockarjova (beiden VU)
De Nederlandse woningvoorraad bestaat voor een deel uit ‘ouderenwoningen,’ dat wil zeggen woningen die speciaal geschikt worden geacht voor ouderen, bijvoorbeeld omdat er in de woning geen trap is. Van tijd tot tijd verschijnen er in de media berichten over een tekort aan ouderenwoningen,  maar die lijken niet erg veel indruk te maken. Ook is bekend dat lang niet alle ouderenwoningen daadwerkelijk bewoond worden door mensen op leeftijd. Je kunt je dan ook afvragen hoe belangrijk die ouderenwoningen zijn.

In dit NEA-paper wordt betoogd dat deze woningen een belangrijke rol vervullen in de huisvesting van ouderen. Het belangrijkste argument daarvoor is dat een steeds groter deel van een geboortecohort te vinden is in dergelijke woningen naarmate de leeftijd vordert. En dat blijkt vooral te gelden voor de zorgbehoevenden.

Waar werken AOW’ers
Raymond Montizaan, Didier Fouarge, Ineke Bijlsma (allen Maastricht Uni)
Het doel van dit Opinion paper is om vast te stellen in hoeverre het doorwerken tot na de pensioengerechtigde leeftijd steeds vaker voorkomt en in welke beroepen dit precies gebeurt, en in welke mate er grote verdringingseffecten op de arbeidsmarkt optreden die mogelijk kunnen leiden tot aanpassingen in  het beleid om ouderen te stimuleren om door te werken na de AOW-/pensioengerechtigde leeftijd. Uiteindelijk wordt in de discussie stelling genomen of deze trends mogelijk tot problemen leiden op de arbeidsmarkt en een uitdaging vormen voor het huidige beleid.

Gezondheid en werk na de officiële pensioenleeftijd
Dorly Deeg, Maaike van der Noord, Britt Reeker, Suzan van der Pas (VU Medisch Centrum)
Sinds de vroege jaren 1990 is de arbeidsdeelname in de leeftijdsgroep 55-64 jaar toegenomen, evenals de arbeidsdeelname na de officiële pensioenleeftijd. Het is de vraag of arbeidsdeelname na de officiële pensioenleeftijd gepaard gaat met een betere of slechtere gezondheid. Indien de gezondheid van opeenvolgende generaties werkenden na de leeftijd van 65 jaar is verbeterd, wijst dit op ruimere mogelijkheden voor verhoging van de pensioenleeftijd. Is hun gezondheid echter slechter geworden, dan ontstaat het risico op grotere kosten in de gezondheidszorg. Gebruik wordt gemaakt van trenddata over werkende 65-plussers uit de Longitudinal Aging Study Amsterdam, over de periode 1992-2009.

 

 

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners