Welvaart van ouderen

Op 23 november zal er een werkgroepbijeenkomst worden georganiseerd bij APG in Amsterdam over bovengenoemd onderwerp. Meer informatie over het programma en de papers is hierna te vinden. Dagvoorzitter is Arthur van Soest.

De ouderenwoning is effectiever dan je denkt
Jan Rouwendal, Marija Bockarjova (beiden VU A)

De Nederlandse woningvoorraad bestaat voor een deel uit ‘ouderenwoningen,’ dat wil zeggen woningen die speciaal geschikt worden geacht voor ouderen, bijvoorbeeld omdat er in de woning geen trap is. Van tijd tot tijd verschijnen er in de media berichten over een tekort aan ouderen-woningen, maar die lijken niet erg veel indruk te maken. Ook is bekend dat lang niet alle ouderenwoningen daadwerkelijk bewoond worden door mensen op leeftijd. Je kunt je dan ook afvragen hoe belangrijk die ouderenwoningen zijn.

In dit Opinion paper wordt betoogd dat deze woningen een belangrijke rol vervullen in de huis-vesting van ouderen. Een belangrijk argument daarvoor is dat een steeds groter deel van een geboortecohort te vinden is in dergelijke woningen naarmate de leeftijd vordert. En dat blijkt vooral te gelden voor de zorgbehoevenden.

Toereikendheid van pensioenopbouw na de crisis en pensioenhervormingen
Marike Knoef, Jim Been, Koen Caminada, Kees Goudswaard (allen Leiden Uni), Jason Rhuggenaath (CPB)

Een van de doelstellingen van ons pensioenstelsel is om een grote inkomensachteruitgang bij pensionering te voorkomen. In deze presentatie gaan we na hoeveel financiële middelen Nederlandse huishoudens opgebouwd hebben om hun oude dag te financieren. Daarbij gaat het om AOW rechten, aanvullende pensioenen, privévermogens en de eigen woning. De auteurs hebben diverse grote administratieve bestanden met individuele gegevens gekoppeld, zodat niet alleen gemiddelden, maar ook variatie tussen huishoudens kan worden onderzocht. Naast een analyse voor de totale bevolking worden diverse groepen vergeleken, zoals zelfstandigen en werknemers, en huurders en huiseigenaren.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners