Webinar: Inrichting fiscaal kader bij afschaffing doorsneesystematiek

Afschaffing van de doorsneepremie is een belangrijk aspect van de herziening van het pensioenstelsel. Wat betekent dit voor ons belastingstelsel?

Afschaffing van de doorsneepremie pakt voor mensen die nu 45 tot 55 jaar oud zijn nadelig uit en het pensioenakkoord stelt dat zij adequaat gecompenseerd moeten worden. Hoewel de rol van fiscaliteit daarbij in het publieke debat nog beperkt is, is de vormgeving van de belastingregels voor het nieuwe pensioencontract een belangrijk uit te werken element van het pensioenakkoord. Bastiaan Starink (TiU) gaat in dit webinar in op de vraag hoe we het belastingstelsel moeten aanpassen zodat het de huidige regeling ten goede komt en de overgang naar een herzien stelsel wordt gefaciliteerd.

Meld je hier aan voor dit webinar (via Webinarjam, je ontvangt een bevesting van aanmelding).

Leestip
Eerder schreef Bastiaan Starink al een artikel over dit onderwerp voor de ESB special over het Pensioenakkoord. Lees hier zijn bijdrage ‘Belastingaanpassingen zijn doorslaggevend voor succes pensioenakkoord

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners