Verstandig kiezen voor pensioen: fictie of werkelijkheid?

Keuzebegeleiding is hét hot topic in de pensioenwereld. Op 21 september organiseren Netspar, het Verbond en de Pensioenfederatie een event dat helemaal draait om de belangrijkste ontwikkelingen en actualiteiten op dit gebied.

Job Krijnen, gedragswetenschapper bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), is de keynote spreker van dit event. Hij laat ons zien op welke wijze drempels bij het maken van keuzes kunnen worden weggenomen. Als senior consumer behavior researcher heeft Job Krijnen inzicht in wat wel en niet werkt als het gaat om het activeren en begeleiden van deelnemers bij het maken van keuzes.

Na deze inleiding zijn er zes workshops/deelsessies waar je uit kunt kiezen. Vervolgens is er een paneldiscussie met Lisa Brüggen, directeur Netspar, Ger Jaarsma, voorzitter Pensioenfederatie en Harold Herbert, directeur Verbond van Verzekeraars over de uitdagingen waar de sector bij staat bij keuzebegeleiding.

Workshops:

1. Invulling open norm keuzebegeleiding
In deze workshop wordt ingegaan op (het juridisch kader) zorgplicht, dat keuzebegeleiding een nieuwe verschijningsvorm van zorgplicht is en hoe ver de zorgplicht in dit kader reikt. Neem, onder leiding van Bianca van der Goes, kennis van de laatste ontwikkelingen en inzichten tijdens deze sessie die wordt georganiseerd met medewerking van PwC.

2. Datagedreven keuzebegeleiding
Eraneos licht de uitdaging van een moderne, effectieve en schaalbare Keuzebegeleiding toe vanuit de optiek van data, data-ethiek en generatieve kunstmatige intelligentie. Dit wordt geïllustreerd door een aantal concrete voorbeelden uit de praktijk.
De deelnemers werken in deze workshop als groep toe naar een concrete en bruikbare conclusie die praktisch toepasbaar is.

3. Toezicht op keuzebegeleiding
Als toezichthouder heeft AFM een richtlijn voor keuzebegeleiding opgesteld. Momenteel wordt het toezicht ontwikkeld. Tijdens deze interactieve sessie geeft Ingrid Mertens van AFM een toelichting op waar het toezicht staat en welke dilemma’s er spelen.

4. Keuzebegeleiding bij pensioenen: Is alleen een online tool voldoende?
Het aanbieden van keuzebegeleiding via een online tool wordt gezien als een veelbelovende manier om grote groepen deelnemers op een gepersonaliseerde manier te kunnen ondersteunen. Maar is keuzebegeleiding via een online tool – bij complexe keuzes zoals pensioenkeuzes – wel voldoende voor adequate keuzebegeleiding? Of is menselijke ondersteuning noodzakelijk? In deze deelsessie deelt Minou van der Werf van Netspar resultaten uit een veldexperiment waarin ze pensioenkeuzes en het begrip van deze keuzes vergelijken van deelnemers die begeleiding via een online tool hebben gehad en deelnemers die de online tool samen met een financieel adviseur hebben ingevuld.

5. Ambitieformulering keuzebegeleiding
Voldoen aan de minimale eisen voor keuzebegeleiding is een moetje. Maar hoe ga je vervolgens verder? In deze workshop laat de Pensioenfederatie aan de hand van een overzichtelijk model zien hoe de bestuurlijke ambitie rondom keuzebegeleiding kan worden geformuleerd.

6. Persoonlijke gesprekken
De meest persoonlijke vorm van keuzebegeleiding is het 1-op-1-gesprek. Nog een stapje verder gaat financiële planning. Hoe pak je die persoonlijke begeleiding aan? Is deze vorm van begeleiding ook bij grote fondsen inzetbaar? En wat zijn de resultaten? De pensioenfondsen PMT en SPMS delen praktijkervaringen.

Aanmelden kan via de site van het Verbond van Verzekeraars.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners