Presentatie paper “Verantwoordelijkheidsverdeling rond planning pensioenvoorziening”

Hoe wordt de burger die pensioen opbouwt, geholpen bij de planning van zijn pensioenvoorziening? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Die vragen stonden centraal voor een projectgroep onder leiding van Fieke van der Lecq (VU) en René Maatman (RU).

De projectgroep heeft nagedacht over de gevolgen van de stelselwijziging die rond 2026 in werking treedt, uitgaande van vier scenario’s in 2036. De belangrijkste conclusie: wat de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel ook gaat brengen, niemand kan achteroverleunen.

Op donderdagmiddag 1 juli 2021 presenteerden Fieke van der Lecq en René Maatman het paper met daarin de vier scenario’s. Vervolgens deelde Jos Heuvelman (AFM) zijn indrukken van het paper. Daarna werden de scenario’s verder besproken in groepen en was er gelegenheid voor vragen.

Lees hier de one pager en het paper.
Tevens kunt u hier de presentatie terugkijken en terugluisteren.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners