Understanding and improving pension savings of the employed and self-employed

Op woensdag 20 november organiseert Netspar een themaconferentie rondom het project Pensioensparen begrijpen en verbeteren door gestimuleerde experimenten, enquêtes en administratieve big data te combineren – Een algemene steekproef van werkende mensen met een focus op ZZP’ers. Meer informatie over het programma vindt u hier onder. Let op, dit is een Engelstalig evenement.

Tijdens dit evenement zullen de projectleden presentaties geven over het geplande onderzoek en een update geven van de activiteiten tot nu toe.

Werkpakket WP1 (WP1) van het project ontwikkelt en implementeert maatregelen van voorkeuren, overtuigingen en vooroordelen voor een representatieve steekproef van werknemers en zelfstandigen in Nederland. In een latere fase worden de uitgelokte maatregelen gekoppeld aan registergegevens van het CBS. Werkpakket 2 (WP2) zal vervolgens deze gegevens gebruiken en gegevenswetenschapstechnieken gebruiken om potentiële relaties tussen voorkeuren, vooroordelen en overtuigingen enerzijds en feitelijk spaargedrag en andere relevante sociaal-economische en demografische kenmerken anderzijds te ontrafelen.

Er is tijd gereserveerd voor vragen en discussies. De projectleden kijken uit naar feedback en input van de Netspar Partners en geïnteresseerde onderzoekers.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners