Understanding and improving pension savings of the employed and self-employed

Op woensdag 20 november organiseert Netspar een themaconferentie rondom het project Pensioensparen begrijpen en verbeteren door gestimuleerde experimenten, enquêtes en administratieve big data te combineren – Een algemene steekproef van werkende mensen met een focus op ZZP’ers. Meer informatie over het programma vindt u hier onder. Let op, dit is een Engelstalig evenement.

Tijdens dit evenement zullen de projectleden presentaties geven over het geplande onderzoek en een update geven van de activiteiten tot nu toe.

Werkpakket WP1 (WP1) van het project ontwikkelt en implementeert maatregelen van voorkeuren, overtuigingen en vooroordelen voor een representatieve steekproef van werknemers en zelfstandigen in Nederland. In een latere fase worden de uitgelokte maatregelen gekoppeld aan registergegevens van het CBS. Werkpakket 2 (WP2) zal vervolgens deze gegevens gebruiken en gegevenswetenschapstechnieken gebruiken om potentiële relaties tussen voorkeuren, vooroordelen en overtuigingen enerzijds en feitelijk spaargedrag en andere relevante sociaal-economische en demografische kenmerken anderzijds te ontrafelen.

Er is tijd gereserveerd voor vragen en discussies. De projectleden kijken uit naar feedback en input van de Netspar Partners en geïnteresseerde onderzoekers.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners