Thema conferentie: Design of Pension Contracts in Incomplete Markets and under Uncertainty

Op donderdag 5 juli vindt er een themaconferentie plaats over het project: Design of Pension Contracts in Incomplete Markets and under Uncertainty. De conferentie is in Maastricht op de campus van de universiteit. Meer informatie over het programma kan u hieronder vinden. Ter info, dit is een Engelstalig evenement.

Levenscyclusfondsen zijn een steeds belangrijker onderwerp in discussies over pensioeninkomen, gezien de trend om over te stappen van Defined Benefit (DB) naar Defined Contribution (DC) pensioenplannen. We zijn de afgelopen jaren getuige geweest van een snelle groei van het aantal pensioenregelingen met levenscyclusfondsen. Verder heeft de Sociaal Economische Raad (SER) hervormingsvoorstellen ingediend die wijzen op het creëren van persoonlijke pensioenrekeningen, gecombineerd met een collectieve risicodelende component. Vanwege de aanhoudende druk op pensioensystemen, overwegen veel landen een herontwerp van hun pensioenstelsel. In Nederland is deze discussie momenteel actueel op basis van het SER-voorstel. De exacte details moeten echter nog worden uitgewerkt in de komende jaren. Sociale partners erkennen dat de verschuiving van risico’s naar deelnemers uitdagend is en zijn daarom op zoek naar collectieve oplossingen voor het delen van risico’s om de blootstellingen van deelnemers te verzachten. In deze themaconferentie willen we recente inzichten uit de academische literatuur en uit de industrie presenteren door de onderzoekers die bij dit thema betrokken zijn.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners