Thema conferentie: Design of Pension Contracts in Incomplete Markets and under Uncertainty

Op donderdag 5 juli vindt er een themaconferentie plaats over het project: Design of Pension Contracts in Incomplete Markets and under Uncertainty. De conferentie is in Maastricht op de campus van de universiteit. Meer informatie over het programma kan u hieronder vinden. Ter info, dit is een Engelstalig evenement.

Levenscyclusfondsen zijn een steeds belangrijker onderwerp in discussies over pensioeninkomen, gezien de trend om over te stappen van Defined Benefit (DB) naar Defined Contribution (DC) pensioenplannen. We zijn de afgelopen jaren getuige geweest van een snelle groei van het aantal pensioenregelingen met levenscyclusfondsen. Verder heeft de Sociaal Economische Raad (SER) hervormingsvoorstellen ingediend die wijzen op het creëren van persoonlijke pensioenrekeningen, gecombineerd met een collectieve risicodelende component. Vanwege de aanhoudende druk op pensioensystemen, overwegen veel landen een herontwerp van hun pensioenstelsel. In Nederland is deze discussie momenteel actueel op basis van het SER-voorstel. De exacte details moeten echter nog worden uitgewerkt in de komende jaren. Sociale partners erkennen dat de verschuiving van risico’s naar deelnemers uitdagend is en zijn daarom op zoek naar collectieve oplossingen voor het delen van risico’s om de blootstellingen van deelnemers te verzachten. In deze themaconferentie willen we recente inzichten uit de academische literatuur en uit de industrie presenteren door de onderzoekers die bij dit thema betrokken zijn.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20190901_nidi-logo_greyscale
ministeries
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_dnb
Print
Bekijk al onze partners