Terugblik: International Network for Pensions, Aging, and Retirement Research (IPRA) Conference ’20

Op 26 juni vond de vijfde jaarlijkse International Pension Research Association Conference plaats, mede georganiseerd door Netspar. Marike Knoef was een van de sprekers en er namen verschillende partners deel. De kansen én uitdagingen voor pensioen stonden cenrtraal. Onderzoekers deelden kennis over duurzaam beleggen, robo-advies, pensioenbewustzijn, de gevolgen van lage verwachte toekomstige rendementen op pensioen en het effect van automatische deelname op schulden. De conferentie is opgenomen, kijk hier voor meer informatie.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners