Ronde Tafel Conferentie: pensioencommunicatie en -advies

Onze eerste Ronde Tafel Conferentie voor pensioenprofessionals vond plaats op 17 januari 2022.

 

Een nieuw type event waarbij we interactie tussen wetenschap en pensioensector willen versterken rondom een actueel thema. In 2022 organiseren we meerdere Ronde Tafel Conferenties. Via onze nieuwsbrief en website houden wij u op de hoogte van aankomende conferenties.

Het thema van onze eerste Ronde Tafel Conferentie was pensioencommunicatie en -advies.

Vanwege de coronamaatrgelen was deze sessie volledig online.

We gingen in gesprek in drie rondes. Een wetenschapper of expert trapte kort af, daarna bespraken we in break out rooms welke vragen er leefden. Plenair werden de vragen gedeeld en besproken.

 

Sprekers:

  • Hans Hoeken (UU) Hoe uitlegbaar is het nieuwe stelsel? Kansen en bedreigingen.
  • Ester Iking (ABP) Het eenvoudiger en makkelijker maken van pensioencommunicatie.
  • Lisa Brüggen (UM) Nut en beperking van geautomatiseerd advies over pensioenkeuzes.
Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners