Ronde Tafel Conferentie: Nieuwe Nabestaandenpensioen

Op 21 maart 2022 hielden wij onze tweede Ronde Tafel Conferentie voor pensioenprofessionals. Een event waarbij we interactie tussen wetenschap en pensioensector willen versterken rondom een actueel thema. Het onderwerp van deze Ronde Tafel Conferentie was het Nieuwe Nabestaandenpensioen.

De Wet Toekomst Pensioenen betreft niet alleen grote veranderingen voor het ouderdomspensioen maar zeker ook voor uitkeringen aan nabestaanden. ‘Wist u dat de uitkering voor nabestaanden ingrijpend verandert voor mensen met een laag inkomen? Of voor nabestaanden indien men voor pensioendatum overlijdt en geen werknemer meer is en ook niet voor voortzetting heeft gekozen?’

Sprekers:

  • Theo Nijman (TiU/Netspar) Belangrijkste verschillen tussen het huidige nabestaandenpensioen en wetsvoorstel.
  • Ruud Stegers (VCP) De rafelranden aan het wetsvoorstel en voorgestelde aanpassing.
  • Erik Lutjens (VU) Partner begrip en bekostigen voortzetting van de dekking als niet langer werknemer.

We gingen in gesprek in 3 rondes. Theo, Ruud en Erik trapten kort af, daarna bespraken we aan tafel welke vragen er leefden. Plenair werden de vragen gedeeld en besproken.

Dagvoorzitter was Bas Werker (TiU/Netspar)

 

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners