Presentaties projectgroepen: “Wonen, zorg en pensioen” en “Zorgplicht voor pensioenproducten”

Op vrijdagmiddag 13 november werd er een Netspar bijeenkomst georganiseerd bij Achmea in Zeist waar de uitkomsten van twee projectgroepen zijn gepresenteerd. Hieronder treft u meer informatie aan.  De presentaties zijn alleen voor medewerkers van Netspar partners op te vragen bij de events coordinator Sylvia van Drogenbroek (s.vandrogenbroek@uvt.nl)

Wonen, zorg en pensioen

Deze projectgroep bekijkt de meerwaarde van het verbinden van pensioen met zorg en wonen vanuit het perspectief van huishoudens. Het niet kunnen verbinden van de domeinen levert nu al knelpunten op voor verschillende groepen huishoudens en kan leiden tot een groot welvaartsverlies. Verschillende trends en ontwikkelingen leiden tot een (verdere) verschuiving van verantwoordelijkheden en risico’s naar huishoudens, waardoor de urgentie om huishoudens te helpen steeds groter wordt. De projectgroep inventariseert oplossingsrichtingen primair vanuit het pensioendomein en presenteert een routekaart. Een betere (financiële) planning over de levensloop en betere afstemming tussen de pijlers pensioen, wonen en zorg kan leiden tot een hogere welvaart, maar vraagt wel om zorgvuldige afwegingen. In een interactieve sessie nodigen we u uit om mee te denken over dit belangrijke thema.

Zorgplicht voor pensioenproducten

In deze projectgroep staat de vraag centraal hoe zorgplicht voor tweede en derde pijler pensioenproducten vormgegeven zou moeten worden. De conceptaanbevelingen bevatten onder andere: het gelijktrekken van zorgplichtregels voor 2e en 3e pijler, een uitbreiding van de functie van het pensioenregister en het conceptueel scherper scheiden van aanbieden van pensioenproducten en het verschaffen van financieel advies.

Voor meer informatie over deze en andere Netspar bijeenkomsten kunt u terecht bij onze evenementencoördinator  Sylvia van Drogenbroek (S.vanDrogenbroek@uvt.nl).

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners