Werkgroep Persoonlijk advies en pensioenopbouw

Op 19 september wordt er een werkgroepbijeenkomst georganiseerd bij Robeco in Rotterdam over bovenstaand onderwerp. Tijdens deze bijeenkomst worden twee papers in wording gepresenteerd. Er zal voldoende ruimte zijn per presentatie voor vragen en discussie vanuit de zaal. Zie hieronder meer informatie over deze papers.

Acceptatie van persoonlijk pensioen beleggingsadvies
Lieke Kools, Marike Knoef (beiden Leiden Uni) en Jochem de Bresser (TiU)
Onderzoek van De Bresser en Knoef (2015) gebaseerd op data uit januari 2008, voor de crisis, laat zien dat 26% van de mensen met behulp van de eerste drie pensioenpijlers en vrije besparingen niet aan zijn of haar minimale pensioenwensen kan voldoen.
Met behulp van nieuwe data gaan we na in hoeverre mensen hun beoogde pensioenuitgaven bijgesteld hebben als gevolg van de crisis en de sombere berichten in de media. Hoe verhoudt dat zich tot de daling in de vermogens? Hebben mensen nog steeds een tekort? Welke mensen hebben een tekort? Bijna de helft van de respondenten met een tekort ten opzichte van hun beoogde bestedingsbehoefte, ziet dit niet aankomen.

Acceptatie van persoonlijk pensioen beleggingsadvies
Benedict Dellaert, Bas Donkers en Carlos Lourenco (allen EUR)
Dit paper verkent de literatuur over adviesacceptatie en verkent welke componenten bepalen of individuen bereid zijn om beleggingsadvies door gepersonaliseerde online pensioeninformatiesystemen te accepteren. Drie belangrijke mechanismen dienen als leidraad voor onze review van gedragseffecten bij het accepteren van persoonlijk advies : ( i ) in het algemeen zullen veel individuen de kwaliteit van het advies niet herkennen en zal de waarde van het advies onzeker zijn voor de ontvanger; ( ii ) afhankelijk van de voorkeuren van individuen kan acceptatie verschillen afhankelijk van de aanbieder van het advies (bijv. pensioenfonds of onafhankelijke tussenpersoon) ; en (iii) de acceptie van  individuen van aanbevelingen zal waarschijnlijk verschille afhankelijk van hun persoonlijke kenmerken (bijv. financiële vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken).

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners