Pensioenvraagstukken in de kabinetsformatie

Op vrijdagmiddag 27 januari vindt er bij APG in Amsterdam een bijeenkomst plaats getiteld Pensioenvraagstukken in de kabinetsformatie. Deze bijeenkomst wordt door Netspar, Instituut Gak en de RU Nijmegen gezamenlijk georganiseerd. Dagvoorzitter is Kees Goudswaard (Universiteit Leiden en GAK).

Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij de actuele pensioenvragen die aan de orde komen in de kabinetsformatie. De SER- rapporten, het financieel toetsingskader 2015 en de perspectiefnota van het kabinet liggen al weer enige tijd achter ons. Wat is er sindsdien gebeurd en welke nieuwe inzichten zijn er? Alle sprekers zullen vanuit hun eigen invalshoek prioriteiten en argumenten aanreiken. Die worden aangevuld in de discussie. Aan het einde van de congresmiddag is er een boodschappenlijst voor de kabinetsformatie.

Registratie is gesloten, de zaal zit al vol.

b20161120_-gak b20161025_logo-onderzoek b20161025_logonetsparvierkant b20161025_logo-radboud-uni

 

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners