Pensioeninformatie, architectuur en dienstverlening

Op woensdag 14 februari organiseert Netspar een werkgroepbijeenkomst op de campus van Universiteit Utrecht in over bovengenoemde onderwerp. Meer informatie over het programma en de papers is hierna te vinden.

Naar een architectuur voor betere informatieposities en dienstverlenging in het pensioendomein
Nitesh Bharosa, Marijn Janssen en Ralf van Oosterhout

Abstract:

Onderzoek voorspelt dat zo’n 20-30% van de volwassen Nederlanders afstevent op een financieel tekort bij pensionering. Hiertegenover staat dat een substantieel deel van Nederlanders meer spaart dan noodzakelijk is voor een comfortabele pensionering. Een oplossing voor een deel van deze problemen is dat consumenten zelf een integraal beeld kunnen genereren van hun financiële situatie. Dit zou een betere basis moeten leggen voor persoonlijke financiële planning, met of zonder (digitaal) advies. De hiervoor benodigde persoonlijke data is echter versnipperd over een groot aantal heterogene actoren en systemen in verschillende sectoren (o.a. hypotheken, banken, verzekeraars, overheden, dienstverleners).

De centrale onderzoeksvraag luidt: welk informatie architectuur is noodzakelijk voor inter-organisatorische informatie-uitwisseling t.b.v. persoonlijke financiële planning?

Het doel van dit paper is om een architectuur te beschrijven waarbij consumenten eenvoudig en veilig een integraal kunnen krijgen van hun financiële situatie. Hierbij wordt architectuur gedefinieerd als een instrument waarmee de samenhang van objecten (zoals actoren, digitale identiteiten, gegevens, processen, infrastructuur en tools/persoonlijke omgevingen voor de consument) wordt beschreven die noodzakelijk zijn voor inter-organisatorische informatie-uitwisseling t.b.v. persoonlijke financiële planning.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de TU Delft in samenwerking met Thauris en Privacy Company.

Het effect van maatwerk op de beslissing zich in de eigen pensioen situatie te verdiepen
Milena Dinkova, Sanne Elling, Adriaan Kalwij en Leo Lentz

Abstract (in English):

Many people are not motivated to process pension information. A main reason for this lack of motivation is that they do not feel the urgency to delve into their pension situation. This attitude, in turn, may prevent them from taking informed pension decisions. We have assessed whether offering tailored pension information based on age and gender is a way to get people interested in pension information. We have conducted a field experiment in which we sent email invitations to all employees of an insurance company to use an online tool, referred to as the Pensioncheck, to learn more about their personal pension situation. We randomly assigned half of the employees to receive tailored invitations and the other half to receive non-tailored invitations. This experimental set-up enabled us to answer the following research question: Does tailoring induce participants to perform the Pensioncheck? The experiment provided data on (1) whether individuals clicked through from the invitation to the Pensioncheck website, (2) whether they logged in on the Pensioncheck website and (3) the effort they exerted while performing the Pensioncheck as measured by the time they took to complete it. We found evidence for a negative effect of tailoring on the predicted probabilities to click and to login. Regarding the time spent in the Pensioncheck, we have found that respondents, who received a tailored invitation, have spent more time on the Pensioncheck than respondents who received a generic invitation.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners