Pensioencommunicatie en interesse in het pensioen

Op donderdag 26 oktober zal er een werkgroepbijeenkomst worden georganiseerd bij a.s.r. in Utrecht over bovengenoemde ondewerp. Meer informatie over het programma en de papers is hierna te vinden. De dagvoorzitter is Bas Werker.

Life Events and Pension Plan Participant Engagement
Elisabeth Brüggen, Thomas Post (beide MU) en Matthew Blakstad (NEST corporation)
Abstract:

We study the use of life events for creating effective pension communication. Pension plan participants are often not open to pension communication nor engage in pension planning. Overcoming this lack of engagement is important: Participants should form realistic expectations about their retirement finances, discover pension gaps early enough to be able to act accordingly as well experience less negative emotions and retirement anxiety in case of (often) unwarranted pessimistic expectations. Timing communication around important life events (e.g., getting married, starting a new job) is often suggested to increase communication effectiveness. Life events may coincide with teachable moments and thus more openness to pension communication and planning. In this paper, we first review the literature on life events as teachable moments. Second, we provide an overview of life events suited in particular to increase engagement. Third, we present empirical evidence on life events and participant engagement. Finally, we derive implications for theory as well as for practice.

Doelen en Media van pensioencommunicatie
Leo Lentz, Henk Paander Maat en Louise Nell (UU)
Abstract:

Welke doelen willen we met pensioencommunicatie realiseren en welke media passen het best bij welke doelen? In dit paper presenteren we een analyse van de doelen die met pensioencommunicatie in Nederland beoogd worden en van de huidige verdeling van doelen over verschillende media. Daarbij maken we gebruik van twee theoretische perspectieven: functionele analyse (FA) en media synchronicity theory (MST). We baseren ons bij die analyse op zowel de wettelijke kaders en richtlijnen als op documenten, websites en tools die in de praktijk van pensioendeelnemers geproduceerd worden. De analyse van de doelen resulteert in een overzicht van ruim vierhonderd doelen voor pensioencommunicatie die in de praktijk gerealiseerd worden en zeven doelen die leidend zijn volgens de wettelijke kaders. De media-analyse resulteert in vier verschillende media waar die doelen over verdeeld zijn. Deze analyse maakt duidelijk dat verschillende doelen tegelijkertijd in verschillende media gerealiseerd worden. Het paper sluit af met een kritische beschouwing op de vraag welke media het meest geschikt zijn voor het realiseren van welke functies. In de conclusie schetsen we een overkoepelend model voor pensioencommunicatie, waarin de hoofdfuncties aan de verschillende media worden toegekend. Hierin wordt ook besproken in hoeverre het huidige raamwerk voor pensioencommunicatie (UPO, Pensioen 1-2-3, mijnpensioenoverzicht, mijnpensioenomgeving) voldoet of verbeterd kan worden.

 

Het Effect van maatwerk op de beslissing zich in de eigen pensioen situatie te verdiepen
Milena Dinkova, Sanne Elling, Adriaan Kalwij en Leo Lentz (UU)
Abstract:
Many people are not motivated to process pension information. A main reason for this lack of motivation is that they do not feel the urgency to delve into their pension situation. This attitude, in turn, may prevent them from taking informed pension decisions. We have assessed whether offering tailored pension information based on age and gender is a way to get people interested in pension information. We have conducted a field experiment in which we sent email invitations to all employees of an insurance company to use an online tool, referred to as the Pensioncheck, to learn more about their personal pension situation. We randomly assigned half of the employees to receive tailored invitations and the other half to receive non-tailored invitations. This experimental set-up enabled us to answer the following research question: Does tailoring induce participants to perform the Pensioncheck? The experiment provided data on (1) whether individuals clicked through from the invitation to the Pensioncheck website, (2) whether they logged in on the Pensioncheck website and (3) the effort they exerted while performing the Pensioncheck as measured by the time they took to complete it. We found evidence for a negative effect of tailoring on the predicted probabilities to click and to login. Regarding the time spent in the Pensioncheck, we have found that respondents, who received a tailored invitation, have spent more time on the Pensioncheck than respondents who received a generic invitation.

 

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners