Pensioen: kiezen of delen?

Op donderdagmiddag 1 december zal bij PGGM in Zeist een kennisbijeenkomst plaatsvinden getiteld Pensioen: kiezen of delen? Deze bijeenkomst is specifiek gericht op beleidsbepalers en pensioenfondsbestuurders.

Het doel van deze bijeenkomst is om de bevindingen van recent Netspar onderzoek te ontsluiten voor een bredere groep pensioenprofessionals. Het betreft onderzoek dat relevant is voor verdieping van de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel. Na presentaties van Bas Werker over de waarde van intergenerationele risicodeling in pensioencontracten en Roel Mehlkopf over keuzemogelijkheden, zal Theo Nijman de SER-varianten nader beschouwen. Peter Gortzak en Theo Langejan zullen een reactie geven.

In het programma treft u meer informatie aan over de inhoud van de diverse presentaties.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners