Pensioen in de verre toekomst

Netspar Online event voor bestuurders. Dit is deel II van een tweedelig kort online event.

Pensioenen blijven zich ontwikkelen, ook na 2026. Wat gaan deelnemers daarvan merken? Welke nieuwe onderwerpen komen er op de bestuursagenda en wat betekenen de ontwikkelingen voor pensioenuitvoerders?

 

En wat betekent dit voor pensioenuitvoerders?

Gerard van Olphen (APG) neemt u mee in een vergezicht. De wetenschap zal reageren en u kunt aan een kleine, divers samengestelde, digitale tafel met sectorgenoten en wetenschappers napraten over de toekomst.

In een uur krijgt u veel informatie over lange termijn pensioenontwikkelingen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners