Pensioen in de verre toekomst

Netspar Online event voor bestuurders. Dit is deel II van een tweedelig kort online event.
Gerard van Olphen (APG) neemt u mee in een vergezicht.

Het pensioenakkoord is een belangrijke mijlpaal, maar geen eindpunt. Vanuit die gedachte heeft Netspar aan Gerard van Olphen, tot voor kort CEO van pensioenuitvoerder APG, gevraagd een vergezicht te schetsen. Wat zijn de strategische vragen op weg naar de invoering van het nieuwe pensionstelsel in 2026. Maar meer nog; wat zou er voor de periode na 2026 op de agenda van pensioenfondsbestuurders moeten staan.

In deze Netspar podcast geeft Gerard van Olphen zijn visie op de verre toekomst van pensioen, deze is een registratie van de voordracht van Gerard van Olphen tijdens dit bestuurdersevent.

Gerard van Olphen (APG) neemt u mee in een vergezicht. De wetenschap zal reageren en u kunt aan een kleine, divers samengestelde, digitale tafel met sectorgenoten en wetenschappers napraten over de toekomst.

In een uur krijgt u veel informatie over lange termijn pensioenontwikkelingen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners