Online Werkgroepbijeenkomst: Transitie naar een nieuw pensioencontract: lessen uit het buitenland

Netspar organiseert deze online Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

Nederland staat aan de vooravond van een grote transitie naar een nieuw pensioencontract.  Het welslagen daarvan is afhankelijk van vele factoren waaronder juridische regels en draagvlak in de samenleving.   Dit paper analyseert grote pensioentransities in andere landen met kapitaaldekking en de destilleert daaruit lessen voor Nederland.  Aan de orde komen o.a. transities in de VS, het VK, Denemarken, Zweden, Australie en Chili.

Tijdens deze bijeenkomst presenteren Onno Steenbeek en Benne van Popta de voorlopige bevindingen van hun onderzoek. Aansluitend spreken we in kleine groepen met elkaar over de lessen die Nederland hieruit zou kunnen trekken. De auteurs zullen deze inbreng meenemen bij de formulering van het eindrapport. Een voorlopige versie van het rapport wordt ruim voor de werkgroepbijeenkomst toegezonden.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners