Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Welke werkgevers laten mensen doorwerken na de AOW-leeftijd?

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Orlaith Tunney (NIDI) hoort u meer over welke werkgevers ervaring hebben met doorwerkende AOW’ers, en wat voor werkgevers belangrijke overwegingen zijn hierin. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Jaap Oude Mulders (NIDI).

Wij onderzoeken welke organisaties ervaring hebben met werknemers die doorwerken na hun AOW-leeftijd, en wat voor werkgevers hierin de belangrijkste overwegingen zijn. Vooral grotere organisaties met relatief veel oudere werknemers hebben veel ervaring met doorwerkende AOW’ers, al blijft het vooralsnog een fenomeen van beperkte omvang. De meeste werkgevers zijn alleen geïnteresseerd als de werknemer over unieke kennis of ervaring beschikt, en zelf het initiatief neemt tot een nieuw dienstverband.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners