Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Wel/niet invaren: stappenplan en randvoorwaarden (juridisch en economisch)

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Casper van Ewijk (University of Amsterdam & Netspar) & Mark Heemskerk (Radboud University & advocaat Held Law) hoort u meer over:

  1. De recente stand van de – interpretatie van de – wetgeving over invaren en de economische en juridische randvoorwaarden die daarbij gelden.
  2. De belangrijke stappen die moeten worden genomen bij invaren en de overwegingen die daarbij een rol kunnen spelen.
  3. De interpretatie en bepaling van ‘onevenredig nadeel’ voor bepaalde groepen, een belangrijke maar lastig te interpreteren randvoorwaarde.

Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel moeten fondsen belangrijke keuzen maken bij het invaren. Hoewel overgang naar een premieregeling als standaard geldt, is het in bijzondere gevallen mogelijk om niet in te varen en de huidige uitkeringsovereenkomst voort te zetten. Een belangrijke voorwaarde voor invaren is dat de overgang evenwichtig is en geen onevenredig nadeel oplevert voor (groepen van) huidige deelnemers. In dit onderzoek gaan we in op de overwegingen om wel of niet in te varen, de belangrijke stappen die moeten worden genomen bij invaren en de betekenis van randvoorwaarden die daarbij gelden, zoals de eis van evenwichtigheid.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners