Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Visuele communicatie van onzekere pensioenuitkeringen

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Lisanne van Weelden en Hans Hoeken (beiden Utrecht University) hoort u meer over hoe visuele communicatie de interpretatie van de onzekerheid van toekomstige pensioenuitkeringen kan beïnvloeden. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Maaike Jongenelen (Utrecht University).

In het nieuwe pensioenstelsel neemt de onzekerheid over de hoogte van de uiteindelijke pensioenuitkering toe. Pensioenfondsen en -uitvoerders staan voor de moeilijke taak om deelnemers te informeren over de verwachte uitkering en de mogelijkheid dat deze hoger of lager uitvalt. In deze studie is onderzocht hoe visuele communicatie kan bijdragen aan de juiste interpretatie van de uitkering en bijbehorende onzekerheidsmarge. Door middel van een experiment is onderzocht wat het effect is van verschillende visuele vormen op het begrip, maar ook op het vertrouwen dat mensen hebben in hun oordeel.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners