Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Vertrouwen en wantrouwen in pensioeninstituties aan het begin van de 21ste eeuw

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Harry van Dalen (NIDI-KNAW & Tilburg University) en Kène Henkens (NIDI-KNAW, UMCG Groningen & Amsterdam University) hoort u meer over hoe het vertrouwen en wantrouwen in pensioen zich heeft ontwikkeld onder de Nederlandse bevolking tussen 2004-2021 en welke rol de dekkingsgraad daarin mogelijk heeft gespeeld.. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

In deze presentatie geven wij de ontwikkelingsgang van vertrouwen en wantrouwen in pensioenfondsen en de overheid voor de periode 2004-2021, een periode gekenmerkt door crises en hervormingen. Wij gaan tevens na welke rol de financiële stabiliteit van beide instituties heeft gespeeld in de toe- en afname van vertrouwen. Financiële stabiliteit van pensioenfondsen, gemeten als de gemiddelde dekkingsgraad, beïnvloedt het vertrouwen positief, maar heeft geen duidelijke invloed op wantrouwen. De financiële stabiliteit van de overheid, gemeten als de schuld/bbp ratio, heeft geen effect op vertrouwen of wantrouwen. Onderliggende drijvende krachten van vertrouwen en wantrouwen zoals persoonlijke kenmerken van burgers zijn ook van belang. Zo koesteren zelfstandigen meer wantrouwen richting pensioenfondsen dan werknemers.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners