Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Vergelijking van pensioentoezicht tussen Nederland en Canada

Met ingang van november organiseert Netspar wekelijks op dinsdag of donderdag een online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners, waarin onderzoekers nieuw pensioenonderzoek presenteren, feedback ontvangen en vragen beantwoorden. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

Antoon Pelsser (University Maastricht, University of Amsterdam) presenteert het onderzoek dat hij samen met Rowan Fredrix (University Maastricht) en Sally Shen (Global Risk Institute, Canada) doet tijdens de Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst op 08 december 2020.

In ons onderzoek vergelijken we verschillende toezichtregimes met elkaar. In het bijzonder willen we een vergelijking maken tussen het Nederlandse en het Canadese toezichtkader voor pensioenfondsen. De reden om voor Canada te kiezen is dat het een goed ontwikkelde en gereguleerde pensioensector heeft, maar het Canadese toezichtraamwerk is meer gericht op continuïteit dan het Nederlandse regelgevingskader dat gericht is op een discontinuïteits-scenario na één jaar.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners