Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: “Het gedrag van jonge retailbeleggers begrijpen”

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Peter de Goeij  (Tilburg University) hoort u meer over het gedrag van jonge retailbeleggers. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Emre Kaan (Tilburg University).

Financiële aanbevelingen door online influencers kunnen consumenten helpen om een oordeel te vormen over de kwaliteit van investeringen. Het endorsement effect van financiële influencers (finfluencers) op het beleggingsgedrag van potentiële investeerders is echter nog niet (uitvoerig) onderzocht.

In deze studie maken we gebruik van een ‘incentive-compatible’ survey-experiment, waarbij studenten als respondenten fungeren, om, met verschillende scenario’s, te onderzoeken hoe endorsements van finfluencers verschillende maatstaven van beleggingsgedrag en perceptie beïnvloeden.

De resultaten laten zien dat finfluencers met een relatief hoog aantal volgers het gepercipieerde vertrouwen in het financiële advies met 28.7% verhoogt. Daarnaast is het zo dat finfluencers die claimen gekwalificeerd te zijn om financieel advies te geven, het gepercipieerde risiconiveau van de financiële endorsement met 13.1% verlaagt.

Tenslotte, op basis van een kwantitatieve analyse van redenen van de respondenten om niet te investeren, concluderen we dat respondenten heel sceptisch zijn om alleen op basis van online financiële endorsements een beleggingsbeslissing te nemen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners