Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Toegepaste Data Science in de pensioensector: Een overzicht en vooruitblik

Netspar organiseerde deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteerden onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvingen zij feedback en werden vragen beantwoord. Zo brachten we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Onaopepo (Seun) Adekunle (Maastricht University) hoorde u meer over toepassingen van Data Science technieken in de pensioensector zoals beschreven in de datawetenschapsliteratuur. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn nog steeds van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Michel Dumontier en Arno Riedl (beiden Maastricht University).

Deze presentatie is gebaseerd op een artikel die een overzicht geeft van wat over pensioensector toepassingen van Data Science in de datawetenschapsliteratuur wordt vermeld, een taxonomie voorstelt van Machine Learning-technieken die toepasbaar zijn op uitdagingen in de pensioensector en een categorisering beschrijft van de verschillende aspecten van de pensioensector waarvoor de toegepaste state-of-the-art datawetenschap oplossingen biedt.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners