Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: “Bepaalde productkeuzes van heterogene deelnemers komen grotendeels overeen met standaardmodellen’’

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Bart Dees (Nationale Nederlanden) komt u meer te weten of bepaalde productkeuzes van heterogene deelnemers grotendeels overeenkomen met standaardmodellen.

Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Arthur van Soest en Theo Nijman (beide Tilburg University).

In deze presentatie wordt het paper besproken wat analyseert hoe keuzes voor beleggingsrisico in Nederlandse DC producten afhankelijk zijn van de karakteristieken van de deelnemer. Wij vinden overtuigend bewijs dat deze keuzes in lijn zijn met de standaard modellen voor portfoliokeuze in de literatuur. Heterogeniteit in leeftijd, risico aversie, verlies aversie, overig vermogen, relatief belang van het DC pensioen en opleidingsniveau leidt veelal tot productkeuzes in lijn met de standaard theorie. We zien dit voor beleggingskeuzes zowel voor als na pensionering.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners