Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: “Risicocapaciteitsmeting: een overzicht van de wetenschappelijke literatuur en toepassing aan de hand van Nederlandse administratieve gegevens”

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Raun van Ooijen (Universitair Medisch Centrum Groningen) hoort u meer over risicocapaciteitsmeting: een overzicht van de wetenschappelijke literatuur en toepassing aan de hand van Nederlandse administratieve gegevens. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Rob Alessie (RUG), Marike Knoef (TU), Gonzalo Paz-Pardo (ECB).

Het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel vereist dat pensioenuitvoerders een passend beleggingsrisicoprofiel bepalen voor verschillende groepen deelnemers, afhankelijk van hun vermogen om risico te dragen (risicodraagvlak) en hun risicovoorkeuren (risicotolerantie).

Hoewel onderzoek naar het meten van risicovoorkeuren ver is gevorderd, ontbreekt het aan een gedegen maatstaf voor risicodraagvlak die pensioenfondsen en verzekeraars kunnen toepassen. Recent Netspar onderzoek (Alessie, Angelini, Kleinhuis) zet een belangrijke stap, maar concludeert dat gedetailleerde administratieve gegevens van het CBS nodig zijn om inzichten te kunnen toepassen in de praktijk.

Tijdens de werkgroep bijeenkomst worden de volgende vragen beantwoord:

  • Wat is er in de literatuur bekent over het concept van risicocapaciteit en manieren om dit te meten?
  • Wat is de risicocapaciteit voor verschillende groepen deelnemers in Nederland gemeten met administratieve gegevens op individueel niveau van het CBS.
  • Hoe kunnen deze inzichten worden toegepast door de pensioenpraktijk (toedelen van risico/rendement of bepalen van standaardopties) en beleidsmakers (inrichten van de sociale zekerheid als vangnet voor een adequaat pensioen)?
Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners