After Lunch Webinar: Peter Schotman – Kunnen we inflatierisico’s in de uitkering beter beheersen in de nieuwe premieregelingen?

Netspar organiseert dit After Lunch Webinar voor (medewerkers van) partners en fellows. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In dit After Lunch Webinar vertelt Peter Schotman (Universiteit Maastricht) meer over het onderzoek of inflatierisico’s in de uitkering beter beheerst kunnen worden in de nieuwe premieregelingen.

Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Niels Kortleve (PGGM), Rens van Gastel (PGGM) en Theo Nijman (Tilburg University).

 

We beschouwen de verschillende instrumenten die een pensioenfonds heeft om rekening te houden met onverwachte inflatie en (veranderingen in) verwachte inflatie. De Wet toekomst pensioenen (Wtp) biedt daarvoor andere mogelijkheden dan het oude FTK. We doen dat tegen de achtergrond van de sterk gestegen inflatie in de periode 2021-2023.

Als eerste kijken we naar alternatieve definities van een reëel projectierendement om jaarlijks een koopkrachtcompensatie toe te passen gelijk aan de inflatieverwachting. Vervolgens onderzoeken we het beleggingsbeleid ten behoeve van zowel beschermings- als overrendement. Tenslotte onderzoeken we de mogelijke toegevoegde waarde van het inzetten van een solidariteitsreserve.

Uit onze simulaties blijkt dat de onzekerheid in de koopkracht van de uitkering op een termijn van 5 jaar en meer groot is, ongeacht de invulling van het pensioencontract of het gekozen beleid. Dit ondanks dat de meeste nu gebruikte scenariosets weinig cumulatief inflatierisico op lange termijn kennen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners