Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Pensioencommunicatie: Bron- en kanaalvoorkeuren

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

Wie vertrouwen deelnemers (niet) en waarom (niet)? En hoe informeren deelnemers zich over hun pensioen en waarom?

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Jelle Strikwerda (Universiteit Utrecht) hoort u eerste antwoorden op deze vragen, en op de overwegingen van pensioendeelnemers hierachter. We gaan bovendien in op de mogelijke verbeterpunten voor de communicatie die op dit onderzoek gebaseerd kunnen worden. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Hans Hoeken & Bregje Holleman (beiden Universiteit Utrecht).

Met de Wet toekomst pensioenen – en in het bijzonder de open norm omtrent keuzebegeleiding – wordt het belangrijker om deelnemers zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden rondom hun pensioen. We moeten daartoe inzicht krijgen in naar wie deelnemers luisteren, de bronnen die ze vertrouwen en de wijze waarop ze zich informeren. In dit onderzoek hebben we in totaal 46 interviews gehouden met pensioenconsulenten, -adviseurs en -deelnemers om op een diepgaande en kwalitatieve manier meer inzicht te krijgen in de informatiebehoefte, en meer specifiek in de bron- en kanaalvoorkeuren van deelnemers, aan de hand van twee onderzoeksvragen. Wie vertrouwen deelnemers (niet) en waarom (niet)? En hoe informeren deelnemers zich over hun pensioen en waarom?

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners