Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Trends in verschillende gezondheidsindicatoren: de rol van opleidingsniveau

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Wilma Nusselder (Erasmus Medisch Centrum) en Dorly Deeg (VU Medisch Centrum) hoort u meer over recente trends in ongezondheid voor verschillende gezondheidsindicatoren onder laag, midden en hoogopgeleide 55-70-jarige mannen en vrouwen. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Marti Rado (Erasmus Medisch Centrum).

Het samengaan van de verhoging van de AOW-leeftijd en de verhoogde kans op gezondheidsproblemen op oudere leeftijd kan ertoe leiden dat een toenemend aandeel oudere werknemers gezondheidsproblemen ervaren. In deze presentatie staat de vraag centraal of de eerder gesignaleerde gunstige trend in gezondheid op bevolkingsniveau, gebaseerd op een combinatie van vragen over beperkingen in de mobiliteit, horen en zien, zich evenzeer voordoet voor andere gezondheidsmaten, en hoe de gezondheidstrend verschilt naar laag, middelbaar en hoog opleidingsniveau.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners