Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Trends in verschillende gezondheidsindicatoren: de rol van opleidingsniveau

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Wilma Nusselder (Erasmus Medisch Centrum) en Dorly Deeg (VU Medisch Centrum) hoort u meer over recente trends in ongezondheid voor verschillende gezondheidsindicatoren onder laag, midden en hoogopgeleide 55-70-jarige mannen en vrouwen. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Marti Rado (Erasmus Medisch Centrum).

Het samengaan van de verhoging van de AOW-leeftijd en de verhoogde kans op gezondheidsproblemen op oudere leeftijd kan ertoe leiden dat een toenemend aandeel oudere werknemers gezondheidsproblemen ervaren. In deze presentatie staat de vraag centraal of de eerder gesignaleerde gunstige trend in gezondheid op bevolkingsniveau, gebaseerd op een combinatie van vragen over beperkingen in de mobiliteit, horen en zien, zich evenzeer voordoet voor andere gezondheidsmaten, en hoe de gezondheidstrend verschilt naar laag, middelbaar en hoog opleidingsniveau.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners