Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Naar de kern van pensioenkeuzes

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Jelle Strikwerda (Utrecht University) hoort u meer over de voor de deelnemers relevante waarden en preferenties bij het maken van pensioenkeuzes. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Hans Hoeken en Bregje Holleman (beiden Utrecht University).

Pensioendeelnemers staan voor complexe keuzes. Onderzoek wijst uit dat mensen dit soort complexe beslissingen bij voorkeur nemen op basis van een zo kernachtig en globaal mogelijke versie van de keuze, waaraan de voor die keuze relevante waarden en preferenties verbonden worden, in plaats van op basis van uitgebreide en meer gedetailleerde informatie met feiten en cijfers. In dit onderzoek hebben we in totaal 46 interviews gehouden met pensioenconsulenten, -adviseurs en -deelnemers om voor drie pensioenkeuzes in kaart te brengen wat de kern van de keuze is en welke waarden en preferenties daarbij een rol spelen. Vermoedelijk kunnen deelnemers beter begeleid worden bij het maken van pensioenkeuzes door de communicatie over die keuzes toe te spitsen op de kern en de voor de deelnemers relevante waarden en preferenties.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners