After Lunch Webinar: Minou van der Werf – “Keuzebegeleiding bij pensioenen: Is alleen een online tool voldoende?”

Netspar organiseert dit After Lunch Webinar voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In dit online After Lunch Webinar vertelt Minou van der Werf (Maastricht University) meer over het onderzoek of een online tool bij keuzebegeleiding pensioenen voldoende is.

Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Lisa Brüggen (Maastricht University).

Het aanbieden van keuzebegeleiding via een online tool wordt gezien als een veelbelovende manier om grote groepen deelnemers op een gepersonaliseerde manier te kunnen ondersteunen. Maar is keuzebegeleiding via een online tool – bij complexe keuzes zoals pensioenkeuzes – wel voldoende voor adequate keuzebegeleiding? Of is menselijke ondersteuning noodzakelijk?

In dit After Lunch Webinar deelt Minou van der Werf resultaten uit een veldexperiment waarin pensioenkeuzes en het begrip van deze keuzes vergeleken wordt tussen deelnemers die begeleiding via een online tool hebben gehad en deelnemers die de online tool samen met een financieel adviseur hebben ingevuld.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners