Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Meten is weten: meetmethodes voor risicovoorkeuren uit de economische literatuur

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Paul Bokern (Maastricht University & CBS) hoort u meer over de risicovoorkeuren en het meten daarvan. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Arno Riedl (Maastricht University), Hans Schmeets (Maastricht University & CBS), Peter Werner (Maastricht University) en Jona Linde (Maastricht University).

Veel economische en financiële keuzes worden gedaan onder risico of onzekerheid. Een cruciale vraag hierbij is hoeveel risico mensen bereid zijn te nemen, oftewel wat hun risicovoorkeuren zijn. Het belang van risicovoorkeuren wordt erkend door de Nederlandse wet, die financiële instellingen verplicht rekening te houden met de risicovoorkeuren van klanten bij het aanbieden van producten en diensten. Het meten van risicovoorkeuren speelt ook een belangrijke rol in het nieuwe pensioenakkoord waarbij fondsen verwacht worden de risicohouding (dwz. rsicovoorkeuren en risicocapciteit) per leeftijdsgroep te bepalen en beleggingen daarop af te stemmen. In deze presentatie bespreken we wat risicovoorkeuren zijn, stellen verschillende meetmethodes uit de economische literatuur voor, en kijken we na de relatie tussen risicovoorkeur en leeftijd.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners