Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Measuring sustainable preferences of pension members: A methodological proposition and a case study of a UK pension fund

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Marco Ceccarelli (Maastricht University) komt u meer te weten over hoe voorkeuren voor duurzaamheid worden gemeten. Dat is geen eenvoudige opgave. De auteurs zullen een methode presenteren om deze voorkeuren te ontlokken (meten) die goedkoop kan worden geïmplementeerd en die tot minder bias leidt dan bij naïeve enquêtevragen. Tot slot, ziet u een praktische toepassing van deze methode in samenwerking met een in het VK gevestigd pensioenfonds.

Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom. Deze bijeenkomst is in het Engels.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Rob Bauer (Maastricht University), Katrin Godker (Bocconi University), Paul Smeets (Maastricht University).

Er is een toenemende behoefte bij pensioenfondsen om de voorkeuren te meten van hun deelnemers. Traditioneel ligt de focus van beleidsmakers op risicovoorkeuren (Alserda et al., 2019). Dit zou echter binnenkort uitgebreid kunnen worden naar duurzaamheidsvoorkeuren (Bauer and Smeets, 2021). Wij stellen dat het juist meten van voorkeuren m.b.t. duurzaamheid niet eenvoudig is. Enquêtes onder deelnemers kunnen vanwege verschillende biases (e.g., sociale wenselijkheid) falen in het in kaart brengen van de werkelijke voorkeuren van respondenten. Wij introduceren een beleggingsspel om de voorkeur voor duurzaam beleggen van deelnemers te meten en we laten zien hoe deze zich verhouden tot het gebruik van eenvoudige vragen in een enquête. Wij testen onze maatstaf met klanten van een Brits pensioenfonds. Wij vinden een hoge mate van consistentie tussen de voorkeuren voor duurzaam beleggen gemeten via een enquêtevraag en gemeten via het beleggingsspel. Hoewel wij de aanpak testen in het Verenigd Koninkrijk is onze opzet algemeen toepasbaar in de Nederlandse context, maar ook in de VS of in andere Europese landen. Onze aanpak is bijzonder nuttig wanneer pensioenfondsen naast risicovoorkeuren ook de duurzaamheidsvoorkeuren van hun klanten voor duurzaamheid moeten meten.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners