After Lunch Webinar: Matthijs Kokken – Garanties in het nieuwe pensioenstelsel

Netspar organiseert dit After Lunch Webinar voor (medewerkers van) partners en fellows. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.
 
In dit After Lunch Webinar vertelt Matthijs Kokken (Tilburg University) meer over garanties in het nieuwe pensioenstelsel. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Theo Nijman en Bas Werker (Beide Tilburg University).

Bij de invulling van nieuwe pensioenregelingen is veel aandacht voor het beperken van de kans op, en de grootte van, verlagingen van de uitkering. In de zogenaamde Ortec-methode wordt de kans op verlagingen verkleind door de pensioenuitkeringen aan te vullen met kapitaal uit de solidariteitsreserve. Bij de Ortec-methode resteert een kans op verlagingen en wordt de bescherming deels gefinancierd door een omslagelement. Wij stellen een alternatieve methode voor waarbij uitkeringsverlagingen geheel zijn uitgesloten. Deze methode duiden we aan als variabele uitkering met garantie. Deze garantie wordt geheel gefinancierd door de uitkeringsgerechtigde zelf. De variabele uitkering met garantie leidt altijd tot gelijke procentuele aanpassing van alle uitkeringen, in de Ortec-methode is daar herverdeling van vermogen tussen uitkeringsgerechtigden voor nodig. Als gevolg van het financieren van de garantie door de uitkeringsgerechtigde zelf, ontstaat bij meerdere slechte rendementen een vrijwel nominale risicoloze uitkering voor de oudste deelnemers. Er is dan enige tijd geen opwaarts potentieel meer. Bij de Ortec-methode blijft altijd sprake van opwaarts potentieel, ook na zeer negatieve rendementen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners