Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Matchmaking in pensioenland: welk pensioen past bij welke deelnemer?

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Marike Knoef (Netspar / Leiden University) en Rogier Potter van Loon (Aegon) hoort u meer over Matchmaking in pensioenland: welk pensioen past bij welke deelnemer?. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Marc Turlings (Achmea), Marco van Toorn (ASR), Floske Weehuizen (Verbond van Verzekeraars), Bart Dees (Tilburg University), Jorgo Goossens (Tilburg University).

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners