Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Kosten van nabestaandenpensioen op risicobasis

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Theo Nijman, Sander Muns en Bas Werker (allen Tilburg University / Netspar) hoort u meer over de vormgeving van nabestaandenpensioen op risicobasis. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

In de concept MvT bij de nieuwe pensioenwet is voorgesteld nabestaandenpensioen (NP) bij overlijden voor pensioendatum voortaan altijd op risicobasis vorm te geven. Ook wordt voorgesteld een uitkering te bieden als percentage van het hele salaris in plaats van slechts het salaris boven de franchise, wat hogere uitkeringen biedt vooral bij lage inkomens.  In dit project onderzoeken we kosten van deze risicoverzekeringen en de kostenverschillen tussen deelnemers, afhankelijk van bijvoorbeeld leeftijd en het aantal jaren dat al NP is opgebouwd. Ook de vraag hoe snel een OP-vermogen wordt uitgeput door de kosten van de risicoverzekering daaraan te onttrekken als men geen werknemer meer is komt aan de orde. Tenslotte wordt ingegaan op de risico’s voor nabestaanden die niet gedekt worden, bijvoorbeeld bij overlijden net voor of net na de pensioenleeftijd van de deelnemer.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners