Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Koolstof bias in index beleggen

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Mathijs Cosemans en Dirk Schoenmaker (beiden Erasmus University) hoort u meer over de koolstof bias in de beleggingen van uw pensioenfonds. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Veel pensioenfondsen beleggen passief in de index. Index beleggen leidt tot een hogere koolstof intensiteit per euro belegd vermogen dan gewoon beleggen in de economie. Wij onderzoeken de grootte van deze bias en de oorzaak hiervan.

Vervolgens stellen we oplossingen voor om deze bias tegen te gaan. Deze oplossingen hangen af van de grootte van het pensioenfonds en de voorkeur van de deelnemers. We gaan graag over deze oplossingen in discussie met de deelnemers van het webinar.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners