Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Klimaatverandering en langetermijnportfolio-keuze: een combinatie van theorie en empirisch onderzoek

Tussen 14 september en 06 oktober organiseerde Netspar een serie Online After Lunch Werkgroepbijeenkomsten voor (medewerkers van) partners, waarin onderzoekers nieuw pensioenonderzoek presenteerden en vragen beantwoordden. Zo brachten we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

Xander Hut en Mathijs Cosemans (Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit) presenteerden het onderzoek dat zij in april 2020 samen met Mathijs van Dijk (Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit) zijn gestart tijdens de Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst op 14 september 2020.

We analyseren de impact van klimaatverandering op het aandelenrisico over lange horizonnen. Klimaatverandering is een proces op lange termijn, maar het ontbreken van historische gegevens over de financiële gevolgen van klimaatverandering maakt analyse van aandelenprijzen over een lange horizon moeilijk. Onze benadering om de niet-informativiteit van historische gegevens te verminderen, is om prior overtuigingen die zijn afgeleid van een theoretisch model over de tijdreeksrelatie tussen verwachte rendementen en klimaatvariabelen in onze schattingen op te nemen. Onze methodologie stelt ons in staat om zowel de totale als de portfolio-specifieke langetermijnimpact van klimaatrisico te bepalen en de impact hiervan op portfolio-keuze te analyseren.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners