Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Klimaatverandering en langetermijnportfolio-keuze: een combinatie van theorie en empirisch onderzoek

Tussen 14 september en 06 oktober organiseert Netspar een serie Online After Lunch Werkgroepbijeenkomsten voor (medewerkers van) partners, waarin onderzoekers nieuw pensioenonderzoek presenteren en vragen beantwoorden. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

Xander Hut en Mathijs Cosemans (Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit) presenteren het onderzoek dat zij in april 2020 samen met Mathijs van Dijk (Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit) zijn gestart tijdens de Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst op 14 september 2020.

We analyseren de impact van klimaatverandering op het aandelenrisico over lange horizonnen. Klimaatverandering is een proces op lange termijn, maar het ontbreken van historische gegevens over de financiële gevolgen van klimaatverandering maakt analyse van aandelenprijzen over een lange horizon moeilijk. Onze benadering om de niet-informativiteit van historische gegevens te verminderen, is om prior overtuigingen die zijn afgeleid van een theoretisch model over de tijdreeksrelatie tussen verwachte rendementen en klimaatvariabelen in onze schattingen op te nemen. Onze methodologie stelt ons in staat om zowel de totale als de portfolio-specifieke langetermijnimpact van klimaatrisico te bepalen en de impact hiervan op portfolio-keuze te analyseren.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners