Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Keuzes tijdens de pensioenopbouw: de effecten van nudging met volgorde en standaardopties

Tussen 14 september en 06 oktober organiseerde Netspar een serie Online After Lunch Werkgroepbijeenkomsten voor (medewerkers van) partners, waarin onderzoekers nieuw pensioenonderzoek presenteerden en vragen beantwoordden. Zo brachten we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

Wilte Zijlstra (Autoriteit Financiële Markten) en Marike Knoef (Netspar, Universiteit Leiden) presenteerden het onderzoek dat zij samen met Jochem de Bresser (Tilburg University) doen tijdens de Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst op 15 september 2020 om 13.00 uur.

Keuze is een belangrijk thema bij de opzet en invulling van een nieuw pensioenstelsel. Deze studie geeft inzicht in de mate waarin mensen willen kiezen voor het tijdelijk verhogen of verlagen van hun pensioenopbouw en in de mate waarin vooringevulde opties de gemaakte keuze beïnvloeden. Ook gaan we na of de volgorde waarin keuzes worden voorgelegd mensen een duwtje (nudge) in een bepaalde richting kunnen geven. En hoe werken die duwtjes in een online omgeving met pensioenkeuzes?

In dit onderzoek combineren we de uitkomsten van een keuze-experiment met administratieve data. Dit geeft empirische informatie over consumenten(keuze)gedrag voor onder meer beleidsmakers en pensioenfondsen en draagt bij aan een verantwoorde inrichting van keuzes in een nieuw pensioenstelsel.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners