Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Kan flexibiliteit en fiscaal gemak de pensioenopbouw van ZZP’ers verhogen?

Met ingang van november organiseert Netspar wekelijks op dinsdag of donderdag een online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners, waarin onderzoekers nieuw pensioenonderzoek presenteren, feedback ontvangen en vragen beantwoorden. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In dit webinar door Pim Koopmans (Universiteit Leiden) en Marike Knoef (Universiteit Leiden, Netspar) hoort u meer over de behoeften van ZZP’ers en werknemers aan fiscale eenvoud en flexibiliteit in de pensioenopbouw. Ook leert u de behoeften van ZZP’ers en werknemers tijdens de opbouwfase beter kennen, onder andere met betrekking tot de combinatie wonen en pensioen. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Max van Lent (Universiteit Leiden).

ZZP’ers bouwen relatief weinig pensioen op bij fondsen of verzekeraars. Uit bijeenkomsten met ZZP’ers bij het Verbond van Verzekeraars blijkt dat:

  • ZZP’ers de fiscale aftrek ingewikkeld vinden
  • ZZP’ers er tegenop zien om het geld vast te zetten in een pensioenproduct. Als het bedrijf in financiële moeilijkheden komt willen ze het geld kunnen gebruiken. De COVID-19 crisis is een relevant en actueel voorbeeld.

In dit onderzoek analyseren we hoe belangrijk deze twee redenen (eenvoud en flexibiliteit) zijn voor verschillende groepen ZZP’ers. Dat doen we met behulp van een vignettenanalyse. We onderzoeken verschillende vormen van flexibiliteit, zoals:

  1. Opname van pensioenvermogen is alleen mogelijk met een boete
  2. Men kan geld opnemen wanneer het inkomen laag is
  3. Men kan geld opnemen voor investeringen en/of scholing
  4. Men kan geld opnemen voor hypotheekaflossing

Tevens vergelijken we de behoefte aan eenvoud en flexibiliteit in de pensioenopbouw tussen werknemers en ZZP’ers.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners