Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Jelle Strikwerda – Voorbereiding op pensioenkeuzes

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst vertelt Jelle Strikwerda (Universiteit Utrecht) meer over voorbereiding op pensioenkeuzes.

Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Bregje Holleman en Hans Hoeken (beide Universiteit Utrecht).

Pensioendeelnemers hebben goede begeleiding nodig bij het maken van (complexe) pensioenkeuzes. Wij geloven dat die keuzebegeleiding zich niet alleen moet richten op het communiceren van exacte bedragen die gerelateerd zijn aan de verschillende keuzealternatieven, maar dat deelnemers beter voorbereid kunnen worden door ze in staat te stellen relevante persoonlijke waarden aan die exacte bedragen te koppelen. Mogelijk zijn waardeverhelderingsmethoden (Value Clarification Method) en ervaringsverhalen (testimonials) hier geschikte tools voor. In dit onderzoek hebben we onder deelnemers van twee Nederlandse pensioenfondsen onderzocht hoe effectief die twee vormen van keuzebegeleiding zijn bij de keuze om eerder, later of op de pensioenrichtdatum met pensioen te gaan.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners