Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Interesse in verschillende pensioenuitkeringspatronen

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Rik Dillingh en Maria Zumbuehl (CPB) hoort u meer over de interesse van pensioendeelnemers in verschillende mogelijke patronen voor hun pensioenuitkeringen en met welke factoren deze interesse samenhangt. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

In ons paper onderzoeken we de interesse in drie pensioenuitkeringspatronen: een constante uitkering, een hoog/laag uitkeringsprofiel of een gedeeltelijke lumpsum bij pensionering, in combinatie met een lagere constante uitkering. We maken gebruik van een vignetonderzoek, waarbij we respondenten (50-70 jaar) vroegen om een met hen vergelijkbaar huishouden op pensioenleeftijd te adviseren onder verschillende scenario’s. De scenario’s verschilden onder andere wat betreft de gebruikte rente, de hoogte van het beschikbare pensioenvermogen en de precieze vormgeving van de uitkeringspatronen. Een constante pensioenuitkering bleek het meest populair, maar ook het hoog/laag uitkeringsprofiel en de lumpsum optie werden elk in bijna 30% van de scenario’s gekozen. De meerderheid paste het advies aan naar aanleiding van de wisselende keuzescenario’s en veranderde tenminste eenmaal van voorkeursoptie.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
B20160708_afm
Bekijk al onze partners