Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Intenties vs gedrag: Een verkenning voor pensioendeelnemers in Nederland

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Milena Dinkova (Utrecht University School of Economics en CPB ) hoort u meer over de kenmerken van pensioendeelnemers met verschillen tussen intentie en gedrag over hun pensioenplanning. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Adriaan Kalwij (Utrecht University School of Economics) en Leo Lentz (Utrecht University).

Wat zijn de verschillen tussen het voornemen van mensen om zich te verdiepen in hun pensioen (intentie) en het daadwerkelijk bekijken van hun pensioen informatie (actie)? En hoe hangen deze eventuele verschillen samen met persoonskenmerken?

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners