Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Inkomenseffecten bij en na invaren in het nieuwe pensioencontract

Netspar organiseert de online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Theo Nijman (TiU & Netspar) hoorde u meer over de mate waarin pensioeninkomens in het nieuwe pensioencontract onzeker zijn en hoe dit afhangt van bestuurlijke keuzes.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Sander Muns en Bas Werker (beiden TiU).

Dit paper bespreekt de effecten van verschillende instrumentele keuzes over het collectief beleggingsbeleid, de toedelingsregels van rendementen, het projectierendement en de spreidingstermijn op het niveau van en risico in pensioeninkomens in een Nieuw Pensioen Contract (NPC).  Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt van de pensioeninkomens in een NPC contract met die een (gestileerde) nFTK uitkeringsovereenkomst

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners