Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Hoeveel mensen werken in de extra maanden tussen hun 65ste verjaardag en hun AOW leeftijd?

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Wilma Nusselder (Erasmus MC) hoort u meer over in hoeverre de extra maanden tussen de oorspronkelijke AOW leeftijd van 65 jaar en de nieuwe AOW leeftijd zijn doorgebracht als ‘werkend’, ‘pensioen’, ‘arbeidsongeschikt’, etc.. We besteden aandacht aan verschillen in geslacht en opleidingsniveau. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Marti Rado (Erasmus MC).

Wij doen onderzoek aan de hand van de registergegevens van het CBS van de arbeidsmarktstatus van verschillende opleidingsgroepen in de maand(en) die zijn toegevoegd voordat mensen de AOW leeftijd bereiken, ten opzichte van de oorspronkelijke pensioenleeftijd van 65 jaar. Ons onderzoek laat zien welk deel van de extra maand(en) op de arbeidsmarkt ‘werkend’ werd besteed en hoe dit verschilt naar leeftijd en opleidingsniveau. We splitsen de maanden niet werkend uit in  gepensioneerd, arbeidsongeschikt, overig.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners