Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Hoe vertrouwen in politiek en samenleving doorwerkt in pensioenvertrouwen

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Harry van Dalen (NIDI) hoort u meer over pensioenvertrouwen in een breder maatschappelijk perspectief en dat dit vertrouwen niet alleen afhankelijk is van de pensioensector zelf. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Een studie over hoe vertrouwen in publieke en politieke instituties in Nederland van invloed is op het pensioenvertrouwen van burgers. Drie groepen kunnen worden onderscheiden naar de mate van hun vertrouwen in publieke/politieke instituties en die driedeling blijkt ook van onderscheidend belang om het vertrouwen in pensioenfondsen en verzekeraars te begrijpen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners