Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Hoe communiceren Nederlandse DC-aanbieders met hun deelnemers?

Netspar organiseert deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In deze online After Lunch Werkgroepbijeenkomst door Joyce Augustus (APG Research) hoort u meer over welke overeenkomsten en verschillen de onderzoekers hebben gevonden in het communiceren met DC-deelnemers over o.a. het pensioenvermogen, de verwachte pensioenuitkering en de beleggingsresultaten. Ook komen een aantal inspirerende communicatievoorbeelden aan bod. Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Eduard Ponds (APG), Lisa Brüggen (Maastricht University), Jenna Barrett (Maastricht University), Bas Veugen (Tilburg University).

Er zijn veel overeenkomsten te vinden in de communicatie van huidige DC aanbieders naar hun deelnemers; zo zijn life events belangrijke aanknopingspunten voor communicatie, staat de verwachte uitkering centraal in de communicatie, vindt men transparantie belangrijk en is de communicatie gelaagd opgebouwd. De visualisaties van verschillende elementen als het pensioenvermogen, de verwachte uitkering of de beleggingsresultaten zijn echter zeer verschillend. Ook wordt er verschillend gesegmenteerd, verschillen de meningen over hoe vaak het pensioenvermogen geupdatet moet worden en hoe je het beste de risicovoorkeur kan vaststellen van deelnemers.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners